Puoluekokousaloitteet: Kasvuhakuisten yritysten rahoitus turvattava maakunnissa

KESKUSTAN MIKKELIN KUNNALLISJÄRJESTÖ TIEDOTE 13.6.2016

Kasvuhakuisten yritysten rahoitus on turvattava maakunnissa!

Keskustan puoluekokous hyväksyi viikonloppuna Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön tekemän aloitteen, jossa vaaditaan kasvuhakuisten yritysten alkuvaiheen rahoituksen turvaamista.

Yritysrahoituksen rahoitusmekanismeja uudelleenorganisoidaan ja aluekehittämisorganisaatiot ovat muutoksessa. Näiden muutosten yhteydessä on huolehdittava siitä, että oman pääoman ehtoista rahoitusta on saatavilla hyvät kasvuedellytykset omaaviin alkuvaiheen yrityksiin.

Alkuvaiheen yritysten rahoitus on korkean riskin rahoitusta. Valtio rahoittaa yrityksiä ensisijaisesti ELY-keskusten, Finnveran ja Tekesin kautta. Finnveran pääomasijoitustoiminta on kuitenkin päättymässä vuonna 2017. Tekesin rahoitus on puolestaan perinteisesti ollut avustusta tai lainaa ja sen tärkeänä kohderyhmänä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Viime vuosina Tekesin resursseja on karsittu voimakkaasti. Toteutumassa oleva oman pääoman ehtoisen rahoituksen organisoinnin muutos voi johtaa valtion kanavoiman riskirahoituksen vähenemiseen ja keskittymiseen.

Keskustan puoluekokous hyväksyi Mikkelin kunnallisjärjestön aloitteen ja toteaa vastauksessaan, että rahoituksessa on ollut katvealueita, joihin on nyt kohdistettu toimenpiteitä. Yritysten rahoitusta ja riskinottokykyä vahvistamaan on koottu 600 miljoonan euron rahoituskokonaisuus, joka parantaa ennen kaikkea kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia. Puoluekokouksen mukaan etenkin Finnveran välirahoitusinstrumentti on tärkeä lisä rahoitusmahdollisuuksien kehittämisessä.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö korostaa, että alkuvaiheen rahoituksen järjestyminen on yksi kasvuhakuisen yrityksen kriittinen tekijä. Kasvuun pyrkivän yrityksen alkuvaiheen rahoitusta rajoittaa usein se, ettei perustajilla ole riittävää kykyä sijoittaa riittävää omaa pääomaa liiketoimintaan sen alkuvaiheessa. Usein jo pienikin 20 000–100 000 euron suuruinen ensi vaiheen sijoitus mahdollistaisi toiminnan onnistuneen aloittamisen.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö

Lisätiedot:
Vesa Sorasahi, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistyksen jäsen, vesa.sorasahi@sahia.fi, 0408487875
Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, niina.kuuva@gmail.com, 0407311686

Puoluekokousaloitteet ja vastaukset: http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Puoluekokous-2016/Aloitteet

Vastaa