Keskustan esitykset Mikkein kaupungin luottamushenkilöpaikoille

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön yleinen kokous päätti luottamushenkilöjaon sopuisasti 28.5. pidetyssä kokouksessaan.

Luottamuspaikat jaettiin seuraavasti:

Valtuuston pj Seija Kuikka

KH 1 vpj nainen Kirsi Olkkonen     VARA mies Jaakko Väänänen
KH mies Petri Pekonen                 VARA nainen Outi Kauria
KH mies Pekka Pöyry                    VARA nainen Taina Harmoinen

Kasvatus -ja opetuslautakunta
PJ Taina Harmoinen                   VARA mies Janne Tarima
Mies Janne Strengell                  VARA nainen Kirsi Pokkinen
Nainen Niina Kuuva                    VARA mies Ville-Tapio Ronkanen

Konserni- ja elinvoimajaosto
2. vpj Mies Markku Kakriainen    VARA nainen Marja Kauppi
Nainen Outi Kauria                    VARA mies Vesa Sorasahi

Kaupunkiympäristölautakunta
Mies Keijo Siitari                       VARA Terhi Taskinen
Mies Jaakko Väänänen            VARA Anni Panula-Ontto-Suuronen
Nainen Jaana Strandman         VARA Keijo Partio
Nainen Marja Kauppi                VARA Risto Pöntinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mies Heino Lipsanen                   VARA Niina Koponen
Mies Jari Sihvonen                       VARA Satu Hasanen
Nainen Laura Hämäläinen           VARA Jari Jalkanen
Nainen Liisa Pulliainen                 VARA Antti Pakarinen

Lupa- ja valvontajaosto
PJ Keijo Siitari                                VARA Juha Heinikainen
Nainen Terhi Taskinen                   VARA Jaana Strandman

Tarkastuslautakunta
Mies Risto Rouhiainen                  VARA Hannu Hulkkonen
Mies Jari Jalkanen                        VARA Vesa Sorasahi
Nainen Tiina Elkharam                 VARA Noora Ruuth

Otavan opisto
Nainen Satu Hasanen                  VARA Jaana Strandman
Mies Janne Tarima                       VARA Janne Strengell

Vesiliikelaitos
Mies Vesa Pöntinen                      VARA nainen Aija Himanen

ESE oy
PJ mies Heikki Nykänen
nainen Outi Kauria
nainen Päivi Ylönen

Naistinki oy
Nainen Päivi Ylönen
Mies Harri Kivinen

Metsäsairila
Nainen Noora Ruuth                    VARA mies Jyrki Härkönen
Mies Risto Pöntinen                     VARA nainen Eija Suutari-Piispa

Mikalo oy
Nainen Tuula Kohvakka              VARA mies Pekka Ahonen
PJ Mies Markku Kakriainen         VARA nainen Elisa Jantunen

Mikkelin asumisoikeus oy
Mies Hannu Hulkkonen

MOAS oy
mies Osku Nykänen
VPJ Nainen Aija Himanen

Mikkelin oppilaitoskiinteistö
Nainen Anni Panula-Ontto-Suuronen

Jäähalli
Mies Vesa Sorasahi

Miksei
VPJ mies Risto Rouhiainen
nainen Arja-Leena Saastamoinen 2v ; Noora Ruuth 2v

Mikkelin Ravirata
PJ Mies Martti Lokka

Mikkelin pesula
Nainen Marja Kauppi

Mikkelin Mikaeli
PJ mies Heikki Nykänen

Kyyhkylän säätiö
mies Markku Kakriainen                  VARA nainen Niina Kuuva

Käräjäoikeuden lautamiehet
1. Jyrki Härkönen
2. Jari Jalkanen
3. Paula Autio
4. Jaana Strandman

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
PJ Mies Risto Rouhiainen             VARA Taina Harmoinen

Keskusvaalilautakunta
PJ Nainen Helena Kauppinen       VARA Pekka Parkkinen

Vastaa