Kirjoittajan arkistot: niinakuuva

Sairaaloiden välille selkeää työnjakoa

KANNANOTTO 14.12.2016

MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN PALVELUT SÄILYTETTÄVÄ NYKYTASOISENA.
SAIRAALOIDEN VÄLILLE SELKEÄÄ TYÖNJAKOA.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö linjasi 11.12.2016 Mikkelin Anttolassa pidetyssä syyskokouksessa, että Mikkelin keskussairaalan päivystyspalvelut tulee säilyttää nykyisessä laajuudessaan. Tämä tarkoittaa ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystystä, mutta ei laajassa muodossaan. Mikkelin keskussairaalassa ei ole tälläkään hetkellä ns. laajaa päivystystä, jossa on vähintään noin kymmenen lääketieteen erikoisalan päivystys ja sosiaalipäivystys.

Mikkelin keskustalaiset korostavat, että työnjaon tulee onnistua Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Vaativat ja harvinaiset toimenpiteet tehdään jo tällä hetkellä yliopistosairaalassa. Erikoissairaanhoidon keskittäminen on perusteltua, mutta vain harkitusti ja osittain. Erityisvastuualueelle on mahdollista rakentaa hyvä työnjako yliopistosairaalan ja keskussairaaloiden kesken. Mikäli päivystystoimintaa keskitetään voimakkaasti yliopistosairaalaan, tulisi se todennäköisesti johtamaan esimerkiksi päiväkirurgisten toimenpiteiden siirtymiseen pois keskussairaalasta. Työnjako Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden kesken on jo hyvällä alulla.

Välimatkat alueemme sairaaloiden välillä ovat pitkät ja alue vesistöjen rikkomaa. Maakunnan väestö ikääntyy ja vapaa-ajan asukkaat kasvattavat maakunnan väestöä merkittävästi kesäkuukausina. Potilasturvallisuutta ei saa heikentää viemällä sairaalapalveluita kauemmaksi.

Mikkelin keskussairaalan palveluiden karsimisella olisi vaikutusta sosiaali- ja terveystoimialaan, koska keskussairaala on merkittävä palveluiden tuottaja ja työllistäjä. Myös aluetaloudelliset vaikutukset verotuloina ovat huomattavat. Lisäksi Mikkelin keskussairaalaa käytetään mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon ammattiopiston sairaanhoitajien ja lähihoitajien työssäoppimispaikkoina.

 

Lisätiedot:

Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, p. 040 731 1686
Seija Kuikka, Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Kesk), p. 044 794 2206, 050 545 6261