Aihearkisto: Uncategorized

Keskustan esitykset Mikkein kaupungin luottamushenkilöpaikoille

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön yleinen kokous päätti luottamushenkilöjaon sopuisasti 28.5. pidetyssä kokouksessaan.

Luottamuspaikat jaettiin seuraavasti:

Valtuuston pj Seija Kuikka

KH 1 vpj nainen Kirsi Olkkonen     VARA mies Jaakko Väänänen
KH mies Petri Pekonen                 VARA nainen Outi Kauria
KH mies Pekka Pöyry                    VARA nainen Taina Harmoinen

Kasvatus -ja opetuslautakunta
PJ Taina Harmoinen                   VARA mies Janne Tarima
Mies Janne Strengell                  VARA nainen Kirsi Pokkinen
Nainen Niina Kuuva                    VARA mies Ville-Tapio Ronkanen

Konserni- ja elinvoimajaosto
2. vpj Mies Markku Kakriainen    VARA nainen Marja Kauppi
Nainen Outi Kauria                    VARA mies Vesa Sorasahi

Kaupunkiympäristölautakunta
Mies Keijo Siitari                       VARA Terhi Taskinen
Mies Jaakko Väänänen            VARA Anni Panula-Ontto-Suuronen
Nainen Jaana Strandman         VARA Keijo Partio
Nainen Marja Kauppi                VARA Risto Pöntinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mies Heino Lipsanen                   VARA Niina Koponen
Mies Jari Sihvonen                       VARA Satu Hasanen
Nainen Laura Hämäläinen           VARA Jari Jalkanen
Nainen Liisa Pulliainen                 VARA Antti Pakarinen

Lupa- ja valvontajaosto
PJ Keijo Siitari                                VARA Juha Heinikainen
Nainen Terhi Taskinen                   VARA Jaana Strandman

Tarkastuslautakunta
Mies Risto Rouhiainen                  VARA Hannu Hulkkonen
Mies Jari Jalkanen                        VARA Vesa Sorasahi
Nainen Tiina Elkharam                 VARA Noora Ruuth

Otavan opisto
Nainen Satu Hasanen                  VARA Jaana Strandman
Mies Janne Tarima                       VARA Janne Strengell

Vesiliikelaitos
Mies Vesa Pöntinen                      VARA nainen Aija Himanen

ESE oy
PJ mies Heikki Nykänen
nainen Outi Kauria
nainen Päivi Ylönen

Naistinki oy
Nainen Päivi Ylönen
Mies Harri Kivinen

Metsäsairila
Nainen Noora Ruuth                    VARA mies Jyrki Härkönen
Mies Risto Pöntinen                     VARA nainen Eija Suutari-Piispa

Mikalo oy
Nainen Tuula Kohvakka              VARA mies Pekka Ahonen
PJ Mies Markku Kakriainen         VARA nainen Elisa Jantunen

Mikkelin asumisoikeus oy
Mies Hannu Hulkkonen

MOAS oy
mies Osku Nykänen
VPJ Nainen Aija Himanen

Mikkelin oppilaitoskiinteistö
Nainen Anni Panula-Ontto-Suuronen

Jäähalli
Mies Vesa Sorasahi

Miksei
VPJ mies Risto Rouhiainen
nainen Arja-Leena Saastamoinen 2v ; Noora Ruuth 2v

Mikkelin Ravirata
PJ Mies Martti Lokka

Mikkelin pesula
Nainen Marja Kauppi

Mikkelin Mikaeli
PJ mies Heikki Nykänen

Kyyhkylän säätiö
mies Markku Kakriainen                  VARA nainen Niina Kuuva

Käräjäoikeuden lautamiehet
1. Jyrki Härkönen
2. Jari Jalkanen
3. Paula Autio
4. Jaana Strandman

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
PJ Mies Risto Rouhiainen             VARA Taina Harmoinen

Keskusvaalilautakunta
PJ Nainen Helena Kauppinen       VARA Pekka Parkkinen

Sairaaloiden välille selkeää työnjakoa

KANNANOTTO 14.12.2016

MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN PALVELUT SÄILYTETTÄVÄ NYKYTASOISENA.
SAIRAALOIDEN VÄLILLE SELKEÄÄ TYÖNJAKOA.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö linjasi 11.12.2016 Mikkelin Anttolassa pidetyssä syyskokouksessa, että Mikkelin keskussairaalan päivystyspalvelut tulee säilyttää nykyisessä laajuudessaan. Tämä tarkoittaa ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystystä, mutta ei laajassa muodossaan. Mikkelin keskussairaalassa ei ole tälläkään hetkellä ns. laajaa päivystystä, jossa on vähintään noin kymmenen lääketieteen erikoisalan päivystys ja sosiaalipäivystys.

Mikkelin keskustalaiset korostavat, että työnjaon tulee onnistua Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Vaativat ja harvinaiset toimenpiteet tehdään jo tällä hetkellä yliopistosairaalassa. Erikoissairaanhoidon keskittäminen on perusteltua, mutta vain harkitusti ja osittain. Erityisvastuualueelle on mahdollista rakentaa hyvä työnjako yliopistosairaalan ja keskussairaaloiden kesken. Mikäli päivystystoimintaa keskitetään voimakkaasti yliopistosairaalaan, tulisi se todennäköisesti johtamaan esimerkiksi päiväkirurgisten toimenpiteiden siirtymiseen pois keskussairaalasta. Työnjako Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden kesken on jo hyvällä alulla.

Välimatkat alueemme sairaaloiden välillä ovat pitkät ja alue vesistöjen rikkomaa. Maakunnan väestö ikääntyy ja vapaa-ajan asukkaat kasvattavat maakunnan väestöä merkittävästi kesäkuukausina. Potilasturvallisuutta ei saa heikentää viemällä sairaalapalveluita kauemmaksi.

Mikkelin keskussairaalan palveluiden karsimisella olisi vaikutusta sosiaali- ja terveystoimialaan, koska keskussairaala on merkittävä palveluiden tuottaja ja työllistäjä. Myös aluetaloudelliset vaikutukset verotuloina ovat huomattavat. Lisäksi Mikkelin keskussairaalaa käytetään mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon ammattiopiston sairaanhoitajien ja lähihoitajien työssäoppimispaikkoina.

 

Lisätiedot:

Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, p. 040 731 1686
Seija Kuikka, Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Kesk), p. 044 794 2206, 050 545 6261

Puoluekokousaloitteet: Kasvuhakuisten yritysten rahoitus turvattava maakunnissa

KESKUSTAN MIKKELIN KUNNALLISJÄRJESTÖ TIEDOTE 13.6.2016

Kasvuhakuisten yritysten rahoitus on turvattava maakunnissa!

Keskustan puoluekokous hyväksyi viikonloppuna Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön tekemän aloitteen, jossa vaaditaan kasvuhakuisten yritysten alkuvaiheen rahoituksen turvaamista.

Yritysrahoituksen rahoitusmekanismeja uudelleenorganisoidaan ja aluekehittämisorganisaatiot ovat muutoksessa. Näiden muutosten yhteydessä on huolehdittava siitä, että oman pääoman ehtoista rahoitusta on saatavilla hyvät kasvuedellytykset omaaviin alkuvaiheen yrityksiin.

Alkuvaiheen yritysten rahoitus on korkean riskin rahoitusta. Valtio rahoittaa yrityksiä ensisijaisesti ELY-keskusten, Finnveran ja Tekesin kautta. Finnveran pääomasijoitustoiminta on kuitenkin päättymässä vuonna 2017. Tekesin rahoitus on puolestaan perinteisesti ollut avustusta tai lainaa ja sen tärkeänä kohderyhmänä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Viime vuosina Tekesin resursseja on karsittu voimakkaasti. Toteutumassa oleva oman pääoman ehtoisen rahoituksen organisoinnin muutos voi johtaa valtion kanavoiman riskirahoituksen vähenemiseen ja keskittymiseen.

Keskustan puoluekokous hyväksyi Mikkelin kunnallisjärjestön aloitteen ja toteaa vastauksessaan, että rahoituksessa on ollut katvealueita, joihin on nyt kohdistettu toimenpiteitä. Yritysten rahoitusta ja riskinottokykyä vahvistamaan on koottu 600 miljoonan euron rahoituskokonaisuus, joka parantaa ennen kaikkea kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia. Puoluekokouksen mukaan etenkin Finnveran välirahoitusinstrumentti on tärkeä lisä rahoitusmahdollisuuksien kehittämisessä.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö korostaa, että alkuvaiheen rahoituksen järjestyminen on yksi kasvuhakuisen yrityksen kriittinen tekijä. Kasvuun pyrkivän yrityksen alkuvaiheen rahoitusta rajoittaa usein se, ettei perustajilla ole riittävää kykyä sijoittaa riittävää omaa pääomaa liiketoimintaan sen alkuvaiheessa. Usein jo pienikin 20 000–100 000 euron suuruinen ensi vaiheen sijoitus mahdollistaisi toiminnan onnistuneen aloittamisen.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö

Lisätiedot:
Vesa Sorasahi, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistyksen jäsen, vesa.sorasahi@sahia.fi, 0408487875
Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, niina.kuuva@gmail.com, 0407311686

Puoluekokousaloitteet ja vastaukset: http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Puoluekokous-2016/Aloitteet