Avainsana-arkisto: Keskusta

KANNANOTTO: Itsenäinen Itä-Suomi

ITSENÄINEN ITÄ-SUOMI

Tarvitsemme aktiivisia toimenpiteitä Itä-Suomen positiivisen kehityksen turvaamiseksi. Vastuu kehittämisestä on alueella itsellään: Kaikilla Itä-Suomen asukkailla, yhteisöillä, yrityksillä, kunnilla ja keskeisesti myös Itä-Suomen kansanedustajilla.  Itä-Suomen keskuskaupunkien tulee ottaa veturinkuljettajan paikka. Valtiovallan tulee alkavalla vaalikaudella tukea Itä-Suomen kehitystä ja ottaa Itä-Suomen elinvoimaisuuden turvaaminen kärkihankkeekseen.   Uskomme, että itsenäinen Itä-Suomi kehittyy vain ”yhteen hiileen puhaltamalla”.

Seuraavat kolme asiakokonaisuutta on avainasemassa luotaessa hyvinvoivaa ja kehittyvää Itä-Suomea.

AKTIIVINEN MAAHANMUUTON EDISTÄMINEN

Meidän on pitkäjänteisesti ja ennakkoluulottomasti lisättävä aktiivista maahanmuuttoa Itä-Suomeen, jotta käännämme alueen väestökehityksen positiiviseksi.  Maahanmuutto on myös osaratkaisu alueella vallitsevaan työvoimapulaan. Maahanmuuton edistämisessä huolehdimme muuttajien riittävästä ennakkoinformoinnista, kotouttamisesta ja riittävästä perus- ja täydennyskoulutuksesta muuttajien sopeutumisen ja vastaanottavien yhteisöjen toimintakyvyn turvaamiseksi. Koulutusrakenteita on kehitettävä vastaamaan väestömuutoksen synnyttämää tarvetta. Aktiivinen maahanmuutto luo alueelle elinvoimaa ja lisää siten myös alueen maan sisäistä vetovoimaa.

VÄYLÄT PAREMPAAN KUNTOON

Toimivat liikenne- ja tietoliikenneväylät ovat Itä-Suomen toiminnallinen selkäranka. Suora Helsinki-Kouvola oikoradan suunnittelu ja toteutus on saatava käyntiin ratayhteyksien nopeuttamiseksi Kuopion ja Joensuun suunnista pääkaupunkiseudulle. Tieverkoston kunnosta on huolehdittava ml. alemman tason paikallistiet. Saimaan kanavan toiminnallisuutta on parannettava keskeisenä Järvi-Suomen rahtiliikenteen ja matkailun kehittämiseksi. Tietoliikenneyhteyksien tulee olla koko Itä-Suomessa huippukunnossa ml. kattava valokuituverkko, jotta voimme tarjota mahdollisuuksia mm. paikasta riippumattoman työn tekemiseen.

ILMASTOYSTÄVÄLLINEN ITÄ-SUOMI

Me otamme osaltamme vastuun ilmastomuutoksen pysäyttämisestä. Tavoitteen on hiilineutraalisuus Itä-Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Luovumme fossiilisista polttoaineista ja turpeesta energiantuotannossa. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi otamme alueen omat uusiutuvat energialähteet käyttöön edistämällä paikallista biokaasun tuotantoa ja lisäämällä biodieselin ja -bensiinin käyttöä. Tuemme kattavan uusiutuvien polttoaineiden jakeluverkoston syntymistä. Sitoutamme asukkaat kiertotalouden toteuttamiseen valistuksella ja mahdollistamalla helppo kierrätys.

Mikkelissä 22.4.2019

Eero Aarnio, Taina Harmoinen, Marja Kauppi, Kari Manninen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Noora Ruuth ja Vesa Sorasahi