Keskustan vaaliteemat

Ratkaisujen EU

Tällä hetkellä ympärillämme kuohuu. Unionilla on vastassaan ennen näkemättömiä haasteita sekä maailmanlaajuisesti että eurooppalaisittain: alueelliset konfliktit, terrorismi, kasvavat muuttopaineet, populismi, protektionismi sekä sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus. Jotta EU voi olla vahva ulospäin, on meidän juuri tässä hetkessä oltava erityisen yhtenäisiä sisältä.
Suomen Keskustan ideologinen isä Santeri Alkio kirjoitti jo vuonna 1920, että rauhan turvaamiseksi Euroopassa olisi pohdittava sellaisen politiikan toteuttamista, joka johtaisi kohti valtioiden liittoa. Hän mainitsi jopa yhteisvaluutan. Hän oli edelläkävijä monessa asiassa ja niin myös tässä. Suomen ohjenuorana EU:n kehittämiseksi on ollut kansainvälinen yhteistyö ja rauhan ja taloudellisen kehityksen edistäminen.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana haluamme siis unionin, joka on turvallinen, vauras, kilpailukykyinen, kestävästi kehittyvä sekä sosiaalisesti vastuuntuntoinen. Unionin, jolla on tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja edelläkävijä niin ilmastonmuutoksen hillinnässä, köyhyyden vastaisessa taistelussa kuin innovaatioissa ja vapaakaupassa.

Haluamme unionin, joka tarjoaa kansalaisilleen uusia mahdollisuuksia kulttuuriseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja menestyä omassa elämässään. Haluamme unionin, joka on avoinna niille Euroopan maille, jotka kunnioittavat arvojamme ja sitoutuvat edistämään niitä.

Haluamme keskittyä asioihin, jotka näkyvät lisäarvona kansalaisten arjessa. EU:n ei tule vaikeuttaa kansalaistensa elämää, vaan päinvastoin. Keskusta haluaa, että me suomalaiset näymme ja kuulumme EU:n päätöksenteon eri tasoilla. Huutelu ei kuitenkaan auta, politiikassa on oltava sisältöä, konkretiaa ja selkeitä tavoitteita. Keskusta haluaa katsoa eurooppalaista kokonaisuutta ja vaalia yhtenäisyyttä, samalla kuitenkin muistaen kristallin kirkkaasti sen mikä on meidän kansallinen etumme. Jos me suomalaiset emme aja asiaamme, sitä ei tee kukaan mukaan. Haluamme Suomesta kokoaan suuremman eurooppalaisen äänitorven, jota kuunnellaan ja jolta kysytään.

Meidän Eurooppa rakennetaan seuraavan kymmenen tavoitteen kautta.

  1. Yhdessä sovituista päätöksistä ja arvoista pidettävä kiinni.
  2. Muuttoliike hallintaan kokonaisvaltaisella ja inhimillisellä tavalla.
  3. EU:n puolustusyhteistyötä syvennettävä.
  4. Kiertotalous ja uusiutuvat raaka-aineet EU:n ilmastopolitiikan kärkeen.
  5. Rakentavaa yhteistyötä arktiseen politiikkaan.
  6. Puhdas ja laadukas ruuantuotanto turvattava vahvalla maatalouspolitiikalla.
  7. Menestymisen mahdollisuuksia oltava kaikkialla Euroopassa.
  8. Toimivat sisämarkkinat hyödyttävät kaikkia.
  9. Talous- ja rahaliittoa uudistettava vastuullisesti.
  10. Vapaakauppaa reiluilla pelisäännöillä.

Lue lisää Keskustan EU-vaaliteemoista